Nya regler för vedspisar och kaminer

“Från den 1 januari 2019 ska ändrade regler tillämpas vid installationer av kaminer och vedspisar som eldas med pellets och ved. Du som redan har till exempel en vedspis i byggnaden berörs inte av ändringarna.”  Läs mer på denna länk till boverkets hemsida.

För att klara de nya kraven, samt det kommande ekodesigndirektivet som börjar gälla i EU 2022, kommer tillverkningen av våra kaminer under hösten att fasas över till vår uppdaterade konstruktion med delvis ny insida. Det möjliggör en ännu bättre förbränning. Kaminernas design kommer dock inte att ändras.