ARCTIC DESIGN OF SWEDEN

Den 20-21 februari fanns vår Stora Byskeugn med på designutställningen ARCTIC DESIGN OF SWEDEN, Noise from the landscapes, som hölls på Region Västerbottens kontor i Stockholm.
Nu drar utställningen vidare till Japan. Se länk till sidan.