Nya regler för vedspisar och kaminer

Från den 1 Oktober 2019 ska ändrade regler tillämpas vid installationer av kaminer och vedspisar som eldas med pellets och ved. Du som redan har till exempel en vedspis i byggnaden berörs inte av ändringarna. Läs mer på denna länk till boverkets hemsida.

För att klara de nya kraven, samt det kommande ekodesigndirektivet som börjar gälla i EU 2022, kommer tillverkningen av våra kaminer att fasas över till vår uppdaterade konstruktion med delvis ny insida. Kaminernas design kommer dock inte att ändras.